pro lékaře:

 

Česká liga proti epilepsii (ČLPE)

 

ČLPE je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a zároveň národní „chapter“ Mezinárodní ligy proti epilepsii – International League against epilepsy (ILAE). Je dobrovolným sdružením lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.

 

www.clpe.cz

 

 

 

 

pro všechny:

 

Občanské sdružení EpiStop

 

Epistop vytváří platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií (pacientů, zástupců pacientských organizací, zdravotníků, odborných společností, sociálních poradců, úředníků státní správy, zástupců médií) s cílem zlepšit postavení těchto osob ve společnosti.

 

 

www.epistop.cz