ridicsky prukaz

06.05.2003

kdy muze prijit epileptik o ridicsky prukaz? muzou mu ho vubec odeprat?

petr

Milý Petře, Jsou daná pravidla, kdy člověk smí řídit motorové vozidlo, např. musí složit zkoušku, testy apod. Jednou z podmínek daných zákonem je také vyjádření jeho ošetřujícího lékaře k jeho zdravotní způsobilosti. Pokud není uznán zdravotně způsobilým vypracuje o tom lékař písemný posudek a jednu jeho kopii odesílá na dopravní referát, který je pak oprávněn řidičský průkaz jeho držiteli odebrat. V současné době je platná Směrnice č. 8 z roku 1986, která obsahuje seznam vad a nemocí, při kterých pacient není zdravotně způsobilý řídit motorové vozidlo. Pod bodem 7b je uvedeno, že zdravotně nezpůsobilý řídit motorové vozidlo je člověk, který trpí záchvatovými stavy a zvýšenou pohotovostí k jejich vzniku a že takový člověk musí být vyšetřen neurologem, včetně EEG. Pokud tedy pacient trpí záchvatovými stavy a zvýšenou pohotovostí k jejich vzniku (dle vyšetření neurologem) není dle platných právních norem způsobilý řídit motorové vozidlo. Odbornou pomocí k posouzení může být pro neurologa Odborné stanovisko České ligy proti epilepsii. Dr. Zárubová
Eva Teysslerová

Celkem 0 komentářů Komentovat